US Representative from Florida (2005-present)

The sources documenting Debbie Wasserman Schultz

Total Number of Documents: 1574
Name Url type
FEC Filing 14940273691 http://docquery.fec.gov/cgi-bin/fecimg/?14940273691 FEC Filing
FEC Filing 10992303179 http://docquery.fec.gov/cgi-bin/fecimg/?10992303179 FEC Filing
FEC Filing 201610159032631296 http://docquery.fec.gov/cgi-bin/fecimg/?201610159032631296 FEC Filing
FEC Filing 201610209033325291 http://docquery.fec.gov/cgi-bin/fecimg/?201610209033325291 FEC Filing
FEC Filing 201805049111755359 http://docquery.fec.gov/cgi-bin/fecimg/?201805049111755359 FEC Filing
FEC Filing 201804179109401354 http://docquery.fec.gov/cgi-bin/fecimg/?201804179109401354 FEC Filing
FEC Filing 201607159020665573 http://docquery.fec.gov/cgi-bin/fecimg/?201607159020665573 FEC Filing
FEC Filing 11931922397 http://docquery.fec.gov/cgi-bin/fecimg/?11931922397 FEC Filing
FEC Filing 201807209116649308 http://docquery.fec.gov/cgi-bin/fecimg/?201807209116649308 FEC Filing
FEC Filing 201807199115773003 http://docquery.fec.gov/cgi-bin/fecimg/?201807199115773003 FEC Filing
FEC Filing 24990295887 http://docquery.fec.gov/cgi-bin/fecimg/?24990295887 FEC Filing
FEC Filing 11931750740 http://docquery.fec.gov/cgi-bin/fecimg/?11931750740 FEC Filing
FEC Filing 10991750996 http://docquery.fec.gov/cgi-bin/fecimg/?11930426125 FEC Filing
FEC Filing 12950164840 http://docquery.fec.gov/cgi-bin/fecimg/?12950164840 FEC Filing
FEC Filing 28990467603 http://docquery.fec.gov/cgi-bin/fecimg/?28990467603 FEC Filing
FEC Filing 26930755676 http://docquery.fec.gov/cgi-bin/fecimg/?26930755676 FEC Filing
FEC Filing 14940554951 http://docquery.fec.gov/cgi-bin/fecimg/?14940554951 FEC Filing
FEC Filing 12970948324 http://docquery.fec.gov/cgi-bin/fecimg/?12970948324 FEC Filing
FEC Filing 26930076515 http://docquery.fec.gov/cgi-bin/fecimg/?26930076515 FEC Filing
FEC Filing 201609079030325570 http://docquery.fec.gov/cgi-bin/fecimg/?201609079030325570 FEC Filing
FEC Filing 201608199022546771 http://docquery.fec.gov/cgi-bin/fecimg/?201608199022546771 FEC Filing
FEC Filing 201608199022546882 http://docquery.fec.gov/cgi-bin/fecimg/?201608199022546882 FEC Filing
FEC Filing 28930096260 http://docquery.fec.gov/cgi-bin/fecimg/?28990467197 FEC Filing
FEC Filing 201707159066746023 http://docquery.fec.gov/cgi-bin/fecimg/?201707159066746023 FEC Filing
FEC Filing 26980061498 http://docquery.fec.gov/cgi-bin/fecimg/?26980061498 FEC Filing